Monthly Archives: Novembre 2013

Acta Reunió Junta 26 de Novembre de 2013

El 26 de novembre de 2013, a l’escola L’Avet de Terrassa, ha tingut lloc a les 18:30 una reunió de la Junta Directiva de l’AMPA de L’Avet amb el següent ordre del dia:
1. Periodicitat de les Assemblees i les reunions de la Junta
2. Recull de dades dels associats
3. Possibles accions de l’AMPA i les diferents Comissions
4. Quotes