Category Archives: Actes Juntes

ACTA ASSEMBLEA GENERAL DEL 19 DE NOVEMBRE DE 2015

(Nota: Podeu llegir l’informació presentada que inclou l’estat de comptes en aquesta presentació )

El 19 de novembre de 2015, a l’escola L’Avet de Terrassa, ha tingut lloc a les 20:00 hores l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de L’Avet amb el següent ordre del dia:

 1. Què és l’AMPA?
 2. Comissions i repàs curs 2014‐2015
 3. Estat de comptes
 4. Renovació càrrecs junta directiva
 5. Preguntes i suggeriments

Assisteixen per part de l’escola Joan Vert, Montse Peret i Annabel; de l’actual Junta Directiva, Marta Codina, Presidenta, Meritxell Fusté, Secretària i Teresa Datzira, Tresorera, els vocals Marta Sànchez, Annabel Garcia, Marc Moliné, Carles Codina, Ricard Pintado, Luci Rodríguez, Núria Pedrola, Esther Pèriz i Natàlia Albà; més una desena de pares i mares.

A les 20:15 comença l’assemblea amb la intervenció de la Marta Codina. Explica què és i els objectius de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de L’Avet, que està organitzada per comissions o grups de treball. Dóna pas als responsables de cada comissió per fer una breu explicació de cadascuna.

 • La Teresa Datzira explica que la Comissió de Socialització de llibres treballa per millorar i dur a terme la socialització ja realitzada amb èxit els anys anteriors amb un 90% de participació.
 • Des de la Comissió d’extraescolars la Luci Rodríguez juntament amb l’Anabel Manchado expliquen que s’ha treballat conjuntament amb l’escola per dur a terme una activitat lúdica de parla anglesa als migdies dirigida als alumnes de primària, activitat que es valora molt positivament.
 • El Ricard Pintado explica la recent activitat del Cros escolar que va gaudir de gran acollida per part de les famílies i del recolzament per part de l’escola. Es preveu una continuïtat i la possibilitat de fer entrenaments previs per tal d’anar‐hi més preparats.
 • Des de la Comissió solidària l’Annabel Garcia s’encarrega de la xocolatada per la Marató de TV3 que va recaptar 1.750 €, tot i coincidir amb diverses activitats paral∙leles i tractar‐se d’una escola tan petita.
 • La Montse Peret valora el recapte d’aliments que aquest any es va lligar amb el Projecte de curs de 5è. El dia de la Fira de Sant Ponç es van muntar dos estands de l’Ampa, el d’intercanvi de roba i material i el de l’activitat solidària amb la campanya “Tot Esborrat i Ben Controlat” que explica la Natàlia Albà.
 • El Marc Moliné explica que des de la Comissió d’Informació es gestiona el blog de l’AMPA (ampaavet.wordpress.com) perquè tothom estigui al cas de les activitats de l’AMPA i en pugui treure el màxim profit.
 • El Carles Codina, des de la Comissió de formació de pares explica les xerrades gestionades juntament amb l’escola. De cara al curs vinent s’acorda intentar portar el Carles Capdevila a la primavera. En cas que no es pogués també es proposa fer un taller de Mindfulness conjuntament entre pares i mestres i/o una xerrada de Com afecten les noves tecnologies en el desenvolupament neuronal a càrrec del Dr. Bilbao.
 • Es proposa també fer enguany la xerrada dels Mossos d’esquadra als cursos de 4t i 5è.
 • El Carles Codina fa també un resum de l’estudi que es va fer per mirar de crear la continuïtat de l’escola a Secundària i els motius que van portar a desestimar aquesta opció.
 • A continuació la Teresa Datzira explica l’estat dels comptes de l’associació i seguidament es posen a disposició dels assistents els càrrecs de Presidenta i Vicepresidenta.

Durant el torn de suggeriments la Cristina Campderròs proposa participar com a escola a la Rua de Carnestoltes. Se n’encarregarà ella mateixa des d’una comissió, si es pot per a aquest curs i sinó pel proper.

Finalment el Joan Vert, a petició d’una de les mares assistents, explica com ha anat la incorporació de l’auxiliar de conversa, la Wendy. Hem estat de sort i es valora molt positivament l’experiència.

A les 21:30h es posa fi a la presentació.

La nova Junta Directiva queda amb els següents càrrecs:

 • Teresa Datzira, Presidenta
 • Anna Martínez, Vicepresidenta
 • Meritxell Fusté, Secretària
 • Teresa Datzira, Tresorera
 • Anna Marqués per la Comissió de Socialització de llibres,
 • Ivana Jordà, Lucia Rodríguez, Núria Pedrola i Marta Sànchez per la Comissió Fora escola (extraescolars)
 • Annabel Garcia i Esther Périz per la Comissió Solidària
 • Marc Moliné per la Comissió d’Informació
 • Carles Codina per la Comissió de Formació de pares i mares i
 • els vocals Marta Codina, Natalia Albà, Ricard Pintado, Rosa Puigarnau, Margarita Mercadé, Cristina Campderròs, Marta Aymerich, Josep Tamayo i Jordi Bertran.

assamblea'15-3assamblea'15-1

 

ACTA REUNIÓ JUNTA DEL 15 D’OCTUBRE DE 2015

El 15 d’octubre de 2015, a l’escola L’Avet de Terrassa, ha tingut lloc a les 20:00 hores la reunió del primer trimestre del curs 2015‐16 de la Junta Directiva de l’Ampa de L’Avet.

Hi assisteixen el Joan Vert i els membres de la Junta: Marta Codina, Presidenta, Marta Isanta, Vicepresidenta, Meritxell Fusté, Secretària, Tere Datzira, Tresorera i els Vocals Marc Moliné, Luci Rodríguez, Marta Sànchez i Carles Codina.

En primer lloc el Joan Vert explica com funciona la recent incorporada Auxiliar de conversa. De moment es valora l’experiència positivament tant per part de l’escola com per part de la família d’acollida.

A continuació es decideix que la propera Assemblea General tindrà lloc el proper dijous, 19 de novembre a les 20 hores. Cada comissió aportarà les dades necessàries per a preparar la presentació. El Marc Moliné s’encarregarà d’ajuntar totes les diapositives del power point per tenir un format unificat. Es decideix oferir un petit refrigeri per tal d’afavorir la major participació a la convocatòria i per aquest motiu també es demanarà confirmació de l’assistència. Es té constància de diferents projectes en què alguns pares estan interessats com ara la creació d’una comparsa per la rua de carnestoltes. El dia de l’assemblea s’haurien d’aportar presentacions d’aquests projectes per facilitar‐ne la incorporació a l’ampa. S’aprofitarà l’assemblea per renovar els càrrecs de la junta que s’han posat a disposició, de moment presidenta i vicepresidenta.

Pel que fa a la formació de pares, s’intentarà contactar amb Carles Capdevila. També sembla una bona opció una activitat de Mindfullness, en format taller o xerrada de Fernando Tobías Moreno. La Luci Rodríguez també proposa el neuropsicòleg Álvaro Bilbao que analitza els efectes de les noves tecnologies en el desenvolupament cerebral dels infants.

La Comissió d’extraescolars s’encarregarà d’una nova activitat en anglès destinada a cicle infantil (P1 a P5). Es faran “Tallers en família” en horari extraescolar com ara un conta contes, espectacle de màgia, teatre,…

A les 21:30 hores es dóna per finalitzada la reunió.

Acta assamblea general del 23 d’Octubre de 2014

El 23 d’octubre de 2014, a l’escola L’Avet de Terrassa, ha tingut lloc a les 20:00 hores l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de L’Avet amb el següent ordre del dia:

 1. Comissions i repàs curs 2013‐14
 2. Estat de comptes
 3. Renovació càrrecs Junta Directiva
 4. Precs i preguntes

Assisteixen per part de l’escola el Joan Vert i la Montse Peret; de l’actual Junta Directiva, Jordi Rubio, President, Marta Isanta, Vicepresidenta, Meritxell Fusté, Secretària i Teresa Datzira, Tresorera, els vocals Ivana Jordà, Marta Sànchez, Annabel Garcia, Marta Codina i Marta Aymerich; més una desena de pares i mares.

A les 20:15 comença l’assemblea amb la intervenció de Jordi Rubio. Explica què és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de L’Avet, que està organitzada per comissions o grups de treball. La Comissió de Socialització de llibres treballa per millorar i dur a terme la socialització
ja realitzada amb èxit els dos anys anteriors amb un 90% de participació. Des de la Comissió d’extraescolars s’ha treballat conjuntament amb l’escola per dur a terme una activitat lúdica de parla anglesa als migdies dirigida als alumnes de primària. La Comissió solidària s’encarrega de la xocolatada per la Marató de TV3, organitza un recapte d’aliments i pretén reciclar i reutilitzar des de pitets, xandalls, bates, material esportiu i de natació,… La Comissió d’Informació gestiona el blog de l’AMPA (ampaavet.wordpress.com) perquè tothom estigui al cas de les activitats de l’AMPA i en pugui treure el màxim profit. La Comissió de formació de pares gestiona juntament amb l’escola els cursets de formació que es duran a terme a l’escola i informa de tots aquells externs que creiem puguin ser d’interès per als pares i mares.

Paral∙lelament, des de la Comissió Fora Escola reparteixen una breu enquesta respecte a l’activitat que es duu a terme a l’escola als migdies.

A continuació es presenta l’estat de comptes:

estat de comptes ampaavet2014
En aquest sentit cal tenir en compte una més que probable pròxima renovació dels llibres de Medi.

Seguidament es posen a disposició dels assistents els càrrecs de President i encarregat de la Comissió d’Informació. Des de l’actual Junta es proposen la Marta Codina i el Marc Moliné, respectivament. Es presenten candidatures i es forma la nova Junta Directiva:

 • Marta Codina, Presidenta
 • Marta Isanta, Vicepresidenta
 • Meritxell Fusté, Secretària
 • Teresa Datzira, Tresorera

Un cop escollida la Junta es passa a nomenar les vocalies, que també formaran part de la Junta Directiva i que es responsabilitzaran de les diferents comissions. Així es presenten i s’elegeixen els següents vocals:

 • Anna Marqués per la Comissió de Socialització de llibres,
 • Ivana Jordà, Lucia Rodríguez, Núria Pedrola i Marta Sànchez per la Comissió Fora escola(extraescolars),
 • Annabel Garcia, Marta Aymerich i Esther Périz per la Comissió Solidària,
 • Marc Moliné per la Comissió d’Informació
 • Carles Codina per la Comissió de Formació de pares i mares i
 • Jordi Bertran per la Comissió de L’Avet Secundària.

A continuació es passa al torn de precs i preguntes.

Des de l’escola es demana un llistat dels responsables de cada comissió. En el cas de la Comissió de Socialització de llibres també els aniria bé tenir el responsable de cada curs. També es demana posar un encapçalament amb el logo de l’AMPA a la carta de presentació de l’AMPA per al nou alumnat. I finalment fer‐los arribar també la carta de presentació de la socialització de llibres.

Algunes famílies manifesten una inquietud per la disminució de la càrrega lectiva de la llengua anglesa a partir de 3r. Des de l’escola s’explica que les hores dedicades a anglès són les mateixes a cicle inicial que a cicle mitjà. A cicle inicial es fa una hora setmanal amb tot el grup i una hora quinzenal amb mig grup i també 1/3 part de la Plàstica anual en anglès. A cicle mitjà es fan dues hores setmanals d’anglès amb tot el grup. Això equival al cap de l’any a les mateixes hores. A cicle superior es fan tres hores setmanals a cada nivell. La Plàstica a cicle mitjà i a superior es fa en castellà  per millorar l’expressió  i comprensió oral en aquesta llengua.
Finalment es dóna l’assemblea per acabada a les 21:15 hores.

Meritxell Fusté           Marta Codina
Secretària                     Presidenta

Acta Reunió Junta del 30 de Gener de 2014

El 30 de gener de 2014, a l’escola L’Avet de Terrassa, ha tingut lloc a les 19:00 hores la reunió del segon trimestre de la Junta Directiva de l’Ampa de L’Avet.

Hi assisteixen el Joan Vert i els membres de la Junta: Jordi Rubio, President, Meritxell Fusté, Secretària i els Vocals Anna Marquès, Lucia Rodríguez, Ivana Jordà, Marta Sànchez, Annabel Garcia, Ferran Boada i Marta Codina.

Read the rest of this entry

Acta Reunió Junta 26 de Novembre de 2013

El 26 de novembre de 2013, a l’escola L’Avet de Terrassa, ha tingut lloc a les 18:30 una reunió de la Junta Directiva de l’AMPA de L’Avet amb el següent ordre del dia:
1. Periodicitat de les Assemblees i les reunions de la Junta
2. Recull de dades dels associats
3. Possibles accions de l’AMPA i les diferents Comissions
4. Quotes